Abril en los EE.UU. : Festejos y aniversarios de la comunidad croata

Además del 15° aniversario de la Lírica de la emigración croata en Nueva York, el festejo del patrono de Split y de la asociación de beneficencia San Duje en el Hogar croata de San Pedro, también se llevó a cabo el Día de la amistad croato-peruana en el Centro cultural croata. En vistas a las celebraciones de nuevos anivesrarios, se organizaron encuentros y acuerdos sobre futuras cooperaciones con los croatas de EE.UU.

Detalles

Otišla je naša Željka

Aktivno učešće u organizaciji prvih Hrvatskih svjetskih igara, osim kao novinarka, Željka Lešić imala je i kao ravnateljica Domovinskog sjedišta Hrvatskog svjetskog kongresa, a prošle godine bila je i tajnica Igara. Napise migrantske tematike i intervjue s našijencima objavljivala je u brojnim tiskanim i elektroničkim tjednicima i mjesečnicima poput Glasa Koncila, Hrvatskoga fokusa, Hrvatskoga slova, američkog Zajedničara, australskih Hrvatskoga vjesnika i Nove Hrvatske kao i negdašnjih australskih listova Maestrala i Spremnosti

Detalles

La partida de nuestra querida Željka

Željka Lešić tuvo un papel activo en la organización de los primeros Juegos Mundiales Croatas tanto como periodista como directora de la sede en la patria del Congreso Mundial Croata, y el año pasado desempeñó el rol de secretaria de los Juegos. Publicó textos de temas de la migración y publicó numerosas entrevistas con los croatas de la emigración en semanarios electónicos e impresos, y en revistas mensuales como Glas Koncila, Hrvatski fokus, Hrvatsko slovo, el Zajedničar americano, Hrvatski vjesnik y Nova Hrvatska de Australia, y en las publicaciones Maestral y Spremnost, también de Australia, que ya no se imprimen.

Detalles

Prikazan dokumentarac o Matičinu projektu

U 43 kronološki koncipirane dokumentarističke filmske minute nižu se najzanimljivije izjave sudionika razgovora iz Argentine, Čilea, Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Južnoafričke Republike, Australije, Njemačke i Švicarske. U priču ih je povezala ljubav prema domovini koju su neki, trajno ili privremeno, morali napustiti, a neki su joj se, rođeni u svijetu, vratili

Detalles

Presentación del documental sobre el proyecto de la FEC

En 43 minutos de concepción cronológica documental, se presentan declaraciones de los protagonistas de los diálogos de Argentina, Chile, EE.UU., Canadá, Sudáfrica, Australia, Alemania y Suiza. Los relacionó con esta historia el amor hacia la patria que algunos, de forma permanente o transitoria, debieron dejar, y otros que, nacidos en el mundo, volvieron. 

Detalles

Tragovima Hrvata na Ognjenoj zemlji

Proslava 100. obljetnice osnutka Hrvatskog doma u Punta Arenasu trajala je tri dana, i to u hotelu Dreams, zatim u dvorani sportskog kluba Sokol, a nedjeljnu misu posvećenu klubu predvodio je Fredi Subiabre Matiacha. Nazočila je i Nives Malenica, veleposlanica RH u Santiagu de Chile. 

Detalles

Presentación de la compilación musical „Kada vrime slavno dođe“

La compilación de cantos religiosos populares de los šokci de Baranja fue editada por el Arzobispado de Đakovo-Osijek y por la Asociación Koraci baštine, y publicada en Osijek el año pasado. La parte musical del programa fue interpretado por cantoras de la iglesia de San Lauro, de Petrovo Selo, por la soprano Zrinka Posavec, de Đakovo, y por los miembros del grupo vocal masculino Sinovi atara, de Zagreb, y por el grupo masculino de la Asociación artística y cultural Sloga, de Draž.

Detalles