Prvi Forum mladih hrvatskih manjina

U organizaciji HNV-a i HMI-ja, u Tavankutu se okupilo dvadesetak sudionika, i to iz mađarskog dijela Gradišća, iz mađarskog dijela Baranje, bokeljskih Hrvata iz Crne Gore, moliških Hrvata iz Italije, karaševskih Hrvata iz Rumunjske te predstavnici srijemskih, šokačkih i bunjevački Hrvata iz Srbije

Detalles