Dirección de la Sede Central

FUNDACIÓN PARA LA EMIGRACIÓN CROATA

Trg Stjepana Radića 3, 10000 ZAGREB
HRVATSKA / CROATIA

Número de registro: 03277348
OIB: 28639480902

tel: (+385 1) 61 15 116
fax: (+385 1) 61 11 522
E-mail: hmi-info@matis.hr
Web site: matis.hr

CUENTA CORRIENTE
IBAN:HR8023900011100021305
kod Hrvatske poštanske banke

CUENTA EN DIVISAS
702000-VAL-9100000-132344-273
kod Privredne banke Zagreb
SWIFT PBZGHR2X
IBAN HR06 2340 0091 5102 9671 7

Director:
Mijo Marić, Profesor
E-mail: mijo.maric@matis.hr

Vicedirector:
Dr.sc. Ivan Tepeš
E-mail: ivan.tepes@matis.hr

Secretario:
Marijana Žeželj, dipl. iur
E-mail: marijana.zezelj@matis.hr

Sección de Informática

Encargada de la sección:
Ivana Dvorneković, dipl.ing.
E-mail: ivana.dvornekovic@matis.hr

Odjel za kulturu

Rukovoditeljica Odjela:
mr.sc. Snježana Jurišić, prof.
E-mail: snjezana.jurisic@matis.hrfolklor@matis.hr

Suradnik:
Nives Antoljak
E-mail: nives.antoljak@matis.hr

Odsjek iseljeničke baštine

Rukovoditeljica Odsjeka:
Ljerka Galic, prof.
E-mail: muzej@matis.hr

Odjel za hrvatske manjine

Rukovoditelj Odjela:
Marin Knezović, mr.sc.
E-mail: marin.knezovic@matis.hr

Odjel za školstvo, znanost i sport

Rukovoditeljica Odjela:
Lada Kanajet Šimić, prof.
E-mail: lada.kanajet@matis.hr

Stručni savjetnik-specijalist:
Željko Rupić, dipl. politolog
E-mail: zeljko.rupic@matis.hr

Informacijski odjel za iseljeništvo

Rukovoditeljica Odjela:
Mirjana Ana-Maria Piskulić, prof.
E-mail:  mirjana.piskulic@matis.hr

Odjel za nakladništvo

Rukovoditeljica Odjela i urednica Hrvatskog iseljeničkog zbornika:
Vesna Kukavica, prof.
E-mail: vesna.kukavica@matis.hr

Časopis Matica

Redacción:
Hrvoje Salopek
E-mail: hrvoje.salopek@matis.hr

Secretaria de la Redacción:
Snježana Radoš
E-mail: matica@matis.hrsnjezana.rados@matis.hr

Web portal HMI

Urednica web portala:
Diana Šimurina Šoufek, prof.
E-mail: diana.simurina@matis.hr

Suradnica za web:
Snježana Đuričković
E-mail: snjezana.durickovic@matis.hr

Odjel za marketing

Voditeljica Odjela:
Ivana Rora
E-mail: marketing@matis.hrivana.rora@matis.hr

Odjel za pravne i opće poslove

Jefe de Departamento:
Lana Šaš, mag.iur.
E-mail: lana.sas@matis.hr

Jefe de asuntos técnicos
Darko Plahtan
E-mail: darko.plahtan@matis.hr

Odjel za računovodstvo i financije

Rukovoditelj Odjela i šef računovodstva:
Suzana Hreljić, dipl. ekonomist
E-mail: racunovodstvo@matis.hr; suzana.hreljic@matis.hr

HMI – PODRUŽNICA RIJEKA

Voditelj: Renata Garbajs, Profesor

Trpimirova 6, 51 000 Rijeka
E-mail: renata.garbajs@matis.hr
Tel: 051/ 214 557
Fax: 051/ 339 804

Mob: 099 819 4516

HMI – PODRUŽNICA PULA

Voditeljica: Barbara Buršić

Leharova 1, 52 100 Pula
E-mail: barbara.bursic@pu.matis.hr
Tel: 052/382 450
Fax: 052/382 451

Mob: 099/4963866

HMI – PODRUŽNICA SPLIT

Voditeljica:

Marmontova 5, 21 000 Split
E-mail:

HMI – PODRUŽNICA DUBROVNIK

Voditeljica: Maja Mozara

Petilovrijenci 7, 20 000 Dubrovnik
E-mail: maja.mozara@du.matis.hr
Tel: 020/ 436 276
Fax: 020/321306

Mob: 098/344313

HMI – PODRUŽNICA VUKOVAR

Voditelj: Silvio Jergović

Franje Tuđmana 20, 32 000 Vukovar
E-mail: silvio.jergovic@vu.matis.hr
tel: 032/450-572
fax/032/450-573
mob: 099/6115 111