Na skupu će sudjelovati i ravnatelj Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj dr. sc. Stjepan Blažetin i znanstveni suradnik Silvestar Balić

U organizaciji Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru, od 21. do 23. rujna održat će se znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem pod naslovom Identitet i različitost u odgoju i obrazovanju.
Na skupu će sudjelovati i ravnatelj Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj dr. sc. Stjepan Blažetin s izlaganjem Obrazovni sustav i izgradnja nacionalnog identiteta Hrvata u Mađarskoj, a znanstveni suradnik Silvestar Balić izlagat će na temu Identitet i hrvatski udžbenici u Mađarskoj. Skup će okupiti veliki broj izlagača iz cijele Hrvatske i drugih europskih zemalja.
Ciljana skupina skupa su djelatnici iz sustava ranoga i predškolskoga te osnovnog odgoja i obrazovanja (odgojitelji, učitelji, profesori, stručni suradnici), djelatnici iz zdravstvenoga sustava, djelatnici iz sustava socijalne skrbi, sveučilišni nastavnici i znanstvenici, dragovoljci iz nevladinih udruga i dr.
(Stipan Balatinac / Hrvatski glasnik / MCC)