Varaždinac, isusovac Konšćak bio je istraživač flore i faune Donje Kalifornije (Meksiko), a na sjeveru zaljeva jedna mala skupina otočja nosi njegovo ime: Consag Rocas. Predavanje će održati prof. dr. sc. Mijo Korade u dvorana MH

Odjel za prirodoslovlje i matematiku, 15. svibnja, poziva na znanstvenu tribinu Ferdinand Konšćak (1703.-1759.), istraživač flore i faune Donje Kalifornije (Meksiko). Predavanje će održati prof. dr. sc. Mijo Korade. Voditeljica će biti mr. sc. Jasna Matekalo Draganović, pročelnica Odjela. Tribina će se održati u dvorani Matice hrvatske u Zagrebu.
Ferdinand Konšćak (Varaždin, 2. prosinca 1703. – San Ignacio, Baja California, Meksiko, 10. rujna 1759) u isusovce je stupio 1719., u Grazu je studirao filozofiju i započeo teologiju. Još za vrijeme studija poslao je isusovačkom generalu nekoliko pisama u kojima moli da ga pošalju u misije. Ujesen 1729. odlazi u Cadix, a potkraj iduće godine produžuje u Meksiko. Na putu je završio studij i određen je za misionara u južnoj Kaliforniji (Baja California). Od 1732. pa sve do smrti djeluje u misiji San Ignacio, u kojoj je od 1750. poglavar, a u dva navrata i vizitator svih kalifornijskih misija. Proširio je uvelike djelatnost među Indijancima u svojoj misiji, organizirao nekoliko novih naselja pokrštenim Indijancima plemena Cochimies te pokušao osnivati nove misije prema sjeveru poluotoka.
Od 1746. do 1753. poduzeo je tri velike istraživačke ekspedicije u Donjoj Kaliforniji. Njegovi dnevnici iz prvog i drugog putovanja, te zemljovidi zaljeva i poluotoka objavljivani su još za njegova života i poslije doživjeli više izdanja na raznim jezicima. U rukopisu je ostavio sažeti opis zemlje, prirodnih bogatstava i Indijanaca u Donjoj Kaliforniji, koji je objavljivan tek u novije doba. Na sjeveru zaljeva jedna mala skupina otočja nosi njegovo ime: Consag Rocas. U predavanju će se osobito osvrnuti na njegovo pionirsko istraživanje flore i faune na poluotoku te na značenje njegovih opisa, naziva i istraživanja prirode za suvremene i kasnije povjesničare.
Prof. dr. sc. Mijo Korade studirao je filozofiju i teologiju u Zagrebu, crkvenu povijest na Sveučilištu Gregoriana u Rimu, gdje je i doktorirao. Radio je kao povjesničara na Institutum historicum S. I. u Rimu, jedan je od osnivača i prvi voditelj Hrvatskog povijesnog instituta u Beču; obnovitelj i urednik povijesnog zbornika Vrela i prinosi, suurednik izdanja u Leksikografskom zavodu Hrvatske, autor ili suautor znanstveno-kulturnih izložbi. Bavi se kulturnom i crkvenom poviješću Hrvatske, o čemu je objavio više znanstvenih radova. Danas je pročelnik Odjela za povijest Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Doznajte više o Ferdinandu Konšćaku