Za nagradu će se moći natjecati knjige književnika Hrvata iz Vojvodine, bez obzira na mjesto gdje žive, koje su objavljene na hrvatskom jeziku ili na nekom od njegovih dijalekata. Uzimat će se u obzir isključivo autorska prozna djela, u bilo kojem podžanrovskom izričaju iz recentne književne produkcije, koja su objavljena tijekom tri kalendarske godine koje prethode godini dodjele nagrade

U cilju pospješivanja sustavnoga pristupa valorizaciji aktualne književne produkcije među Hrvatima u Vojvodini, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata ustanovio je početkom mjeseca lipnja 2015. godine trijenalnu nagradu za najbolju knjigu proze, koja će nositi ime „Iso Velikanović“ (Šid, 29. ožujka 1869. – Zagreb, 21. kolovoza 1940.), glasovitoga hrvatskog prozaista i prevoditelja rođenog u Srijemu.
Za nagradu „Iso Velikanović“ moći će se natjecati knjige književnika Hrvata iz Vojvodine, bez obzira na mjesto gdje žive, koje su objavljene na hrvatskom jeziku ili na nekom od njegovih dijalekata. Uzimat će se u obzir isključivo autorska prozna djela, u bilo kojem podžanrovskom izričaju (roman, novela, kratka priča, esej, meditativna proza…), iz recentne književne produkcije, koja su objavljena tijekom tri kalendarske godine koje prethode godini dodjele nagrade.
Imenovano povjerenstvo za izbor najbolje knjige proze „Iso Velikanović“ za razdoblje 2012.-2014. ocjenjivat će knjigu proze u cjelini, s posebnim akcentom na umjetničku i estetsku kvalitetu sadržaja. Povjerenstvo za nagradu „Iso Velikanović“ je međunarodno i čine ga dr. sc. Ivan Trojan iz Osijeka, dr. sc. Stjepan Blažetin iz Pečuha te književnik i kritičar Vojislav Sekelj iz Subotice. Ono će za nagradu „Iso Velikanović“ (2012.-2014.) morati izabrati jednu od sljedećih 14 knjiga.
(www.zkvh.org.rs)