Dječju grupu, čija je knjiga “Kad sam bila mala“i nosač zvuka promoviran u Hrvatskom Židanu, vodi Kristina Pantoš-Kovač

U prepunoj dvorani židanskoga Kulturnoga doma 22. siječnja s velikim žarom i uspjehom predstavljena je knjiga i nosač zvuka “Kad sam bila mala“… dječje grupe “Židanske zvjezdice” koju vodi Kristina Pantoš-Kovač.
(Hrvatskiglasnik)