Zbornik objavljuju Institut za migracije i narodnosti iz Zagreba i Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata iz Subotice, a njegov sadržaj pruža sustavni uvid u konstrukciju identifikacijskih procesa te pojedinih aspekata života i položaja Hrvata u Vojvodini

Sredinom travnja 2013. godine u tisak je predan zbornik radova Hrvati u Vojvodini: identitet(i), procesi i društvene aktivnosti, koji skupa objavljuju Institut za migracije i narodnosti iz Zagreba i Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata iz Subotice. Nastao je kao rezultat međunarodne suradnje u području znanosti ovih dviju institucija. Urednici zbornika su Mario Bara i dr. sc. Aleksandar Vukić, obojica podrijetlom iz Vojvodine i zaposlenici Instituta, a recenzenti su etnologinja dr. sc. Jadranka Grbić, politolog dr. sc. Siniša Tatalović i sociolog dr. sc. Stipan Tadić.
Objavljeni radovi polaze od socioloških, socijalno-psiholoških, politoloških, pravnih, povijesnih, etnoloških, kulturno antropoloških, lingvističkih, kao i interdisciplinarnih znanstvenih pristupa u istraživanju nekog od društvenih fenomena Hrvata u Vojvodini bilo u prošlosti ili sadašnjosti. U tom smislu njegov sadržaj pruža sustavni uvid u konstrukciju identifikacijskih procesa te pojedinih aspekata života i položaja Hrvata u Vojvodini.
(ZKVH)