U zborniku su objavljena četiri predavanja s pastoralnog skupa 2012. u Tuheljskim Toplicama. Tema skupa bila je „Pravo na rad i nezaposlenost u suvremenim društvima“, a priredio ga je dr. Adolf Polegubić

Iz tiska je izašao četrnaesti po redu zbornik radova s pastoralnih skupova hrvatskih pastoralnih djelatnika iz Zapadne Europe, koje tradicionalno organizira Hrvatski dušobrižnički ured iz Frankfurta na Majni, a koji je ujedno i nakladnik zbornika. U zborniku su objavljena četiri predavanja s pastoralnog skupa održanog od 8. do 12. listopada 2012. u Tuheljskim Toplicama u RH. Tema skupa bila je „Pravo na rad i nezapolenost u suvremenim društvima“. Zbornik je uredio dr. Adolf Polegubić. U zborniku su objavljena predavanja dr. Josipa Grbca iz Rijeke o pravu na rad, dr. Jerka Valkovića iz Rijeke o dragovoljnom radu (volonterstvu) pod vidom navještaja novoga modela društva, dr. Vladimira Dugalića iz Đakova o svijetu rada u kontekstu današnje krize socijalne države te dr. Zorana Šućura iz Zagreba o siromaštvu i socijalnoj isključenosti nezaposlenih u Hrvatskoj.
Delegat za hrvatsku pastvu u Njemačkoj vlč. Ivica Komadina u predgovoru ističe kako se organizator skupa, Hrvatski dušobrižnički ured iz Frankfurta, za temu odlučio iz dvojakog razloga. S jedne strane to je tema koja je u domovini, zbog velikog broja onih koji traže posao kao i još većeg broja onih koji su nezaposleni, itekako aktualna. S druge strane, zbog globalizacije i sve veće nezaposlenosti u zemljama europske zajednice bilo je važno poslušati što odabrani predavači žele i mogu reći o pravu na rad i suvremenoj nezaposlenosti. Neka ovaj četrnaesti po redu zbornik bude kamenčić u mozaiku borbe protiv nezaposlenosti u suvremenim društvima i ostvarenju prava na rad svakoga čovjeka, zaključio je delegat vlč. Komdina.
Prvi recenzent zbornika dr. Ante Pavlović je istaknuo kako zastupljeni autori kvalificirano i kompetentno obrađuju tematiku o pravu na rad i problemu nezaposlenosti u suvremenom hrvatskom i europskom društvu. Temeljito su i znanstveno produbljeno, oslanjajući se na relevantne crkvene i civilne dokumente, kao i na recentnu literaturu i istraživanja, uspjeli kritički izložiti, prosuditi i vrednovati goruća pitanja rada i nezaposlenosti u globalnom društvu zahvaćenu recesijom.
Drugi pak recenzent dr. Nikola Vranješ je dodao kako kroz sve svoje radove taj vrijedni zbornik daje mnoge odgovore na neka ključna pitanja o ljudskom radu danas, o položaju radnika, ali i o dostojanstvu ljudskog života i ljudske osobe, o dostojanstvu obitelji, te o vrijednosti volontarijata. Vjerujemo, ističe dr. Vranješ, da kao takav zbornik predstavlja suvremen i bogat doprinos promišljanju o radu i suvremenoj socijalnoj problematici. Sažeci predavanja objavljeni su na njemačkom jeziku.

Tekst: Adolf Polegubić