Sustav za upravljanje sudskim predmetima omogućit će trenutan uvid sudovima, ali i javnosti, u sudske predmete pritom uvažavajući zaštitu osobnih podataka svih sudionika

Ministarstvo pravosuđa završilo je uvođenje sustava za praćenje sudskih predmeta – eSpis na preostala 33 općinska suda u Hrvatskoj, čime je završilo postupno uvođenje eSpis sustava na sve trgovačke, županijske i 65 općinskih sudova u Hrvatskoj.
Uvođenje sustava na sudove započelo je u studenom 2008. u sklopu programa PHARE 2006, a dovršeno je ovim projektom vrijednim oko 3,9 milijuna, a kojeg je s 85 posto sredstava sufinancirala Europska unija u sklopu programa IPA 2009.
U sustav za praćenje sudskih predmeta uvedeni su svi općinski sudovi u Hrvatskoj, osim Općinskog građanskog suda u Zagrebu, te svi trgovački i županijski sudovi. Vrijednost projekta bila je 519.989 eura, a 85% je sufinancirao EU kroz IPA 2009. program.
Novost je što je u rad puštena i web usluga e-Predmet –koja omogućava besplatan i javni pristup osnovnim podacima o sudskim predmetima svim strankama, punomoćnicima i drugim zainteresiranim osobama koje sudjeluju u sudskim postupcima.
U Ministarstvu pravosuđa vjeruju da će ovaj projekt dugoročno doprinijeti reformi hrvatskog pravosuđa kroz povećanje učinkovitosti i transparentnosti pravosudnog sustava.
Sustav za upravljanje sudskim predmetima omogućit će trenutan uvid sudovima, ali i javnosti, u sudske predmete pritom uvažavajući zaštitu osobnih podataka svih sudionika.
Također, omogućuje bolje upravljanje sudskim postupkom, brža razmjena podataka među sudovima i drugim tijelima javne uprave, kao i optimizacija troškova.
Implementacija je obavljena u suradnji s tvrtkom IBM Hrvatska. (Danas.hr)