U Gradišću je ove godine bilo oko 1.600 maturanata, a broj hrvatskih maturanata je u usporedbi s lanjskom godinom otprilike isti

U Gradišću je ove godine bilo oko 1.600 maturanata. Hrvatska matura je već završena. Širom Gradišća je u  školamarazličitih usmjerenja nekoliko učenika položilo ispit zrelosti iz hrvatskoga jezika.

U Dvojezičnoj gimnaziji u Borti je devet učenika položilo standardiziranu maturu iz hrvatskoga jezika. U gimnaziji u Gornjoj Pulji je maturiralo njih pet pismeno, a pet su usmeno položili ispit zrelosti iz hrvatskoga jezika. U saveznoj gimnaziji u Željeznom su četiri učenika maturirala pismeno a dva usmeno. U gimnaziji u Matrštofu su usmeno maturirali dva učenika. U Terezijanumu u Željeznom je jedna maturantica gimnazije maturirala usmeno, a jedan učenik više škole za gospodarska zvanja je pismeno maturirao iz hrvatskoga jezika.

U trgovačkoj akademiji u Santalekuih je šestoro pismeno položilo ispit zrelosti, a u trgovačkoj akademiji u Željeznom je jedan maturirao pismeno i četiri učenika usmeno. U trgovačkoj akademiji u Gornjoj Pulji je jedan učenik usmeno položio maturu iz hrvatskoga, a u trgovačkoj akademiji u Matrštofu je pet učenica usmeno maturiralo iz hrvatskoga.

U Saveznoj školi za elementarnu pedagogiju BAfEP, prije BAKIP, su tri maturantice i jedan maturant usmeno položili ispit zrelosti iz hrvatskoga jezika. Pismenu maturu su položili početkom svibnja.

Broj hrvatskih maturanata je u usporedbi s lanjskom godinom otprilike isti.
(hrvatska redakcija ORF-a)