Knjigu će predstaviti Branka Pavić Blažetin, Ana Crnković Andres, Ernest Barić, Stjepan Blažetin, Silvestar Balić i Jozo Čikeš

Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, Hrvatska narodnosna samouprava sela Kozara i Pasionska baština pozivaju na predstavljanje knjige “Oj, Kozaru, ti selo na brijegu …”.

Predstavljanje knjige održat će se u zagrebačkom Društvu hrvatskih književnika 20. travnja u 12.00 sati. Sudjeluju: Branka Pavić Blažetin, Ana Crnković Andres, Ernest Barić, Stjepan Blažetin, Silvestar Balić i Jozo Čikeš.