Prvi sadržaj kanala su snimke finala GRAJAM-a 2016. U budućnosti namjeravaju redovito dodavati prinose o različitim temama. Za produciranje sadržaja predviđena je šira suradnja s drugim društvima i školama

Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću je kao prvi korak novoga medijskoga projekta pokrenulo vlastiti YouTube-kanal. Prvi sadržaj kanala su snimke finala GRAJAM-a 2016. U budućnosti namjeravaju redovito dodavati prinose o različitim temama. Za produciranje sadržaja predviđena je šira suradnja s drugim društvima i školama.
Dugoročni cilj je, da se etablira centralno mjesto na kome se mogu naći sadržaji na gradišćanskohrvatskom jeziku, kao i video. YouTube nudi funkciju aboniranja. To znači, ako se doda novi sadržaj, onda korisnik dobije obavijest o novom sadržaju.

Posjetite YouTube-kanal HKD-a