Pod festivalskim šatorom u subotu nastupaju skupine keresturskih naselja, a u domu naselja otvara se izložba slikara Željka Hudeka i polaznika slikarskoga tabora „Ludvig”. U večernjim satima je koncert Vlade Kalembera i Kometa, a dan zatvara ulični bal uza svirku sastava Sumartonski lepi dečki

U pomurskome naselju Keresturu od 9. do 10 kolovoza održava se XIV. međunarodni susret „Keresturskih naselja”.
U petak nakon prigodnih riječi glavnoga pokrovitelja Susreta prof dr. Karla Gadanjija i predsjednika Hrvatske državne samouprave Miše Heppa, te predsjednika Saveza keresturskih naselja Józsefa Kovácsa, načelnice Petrikerestura Mónike Gérczei i načelnika Kerestura Lajosa Pavlicza slijedi prisega novih kadeta.
Popodne pod festivalskim šatorom nastupaju skupine keresturskih naselja, te u domu naselja u 14.30 sati otvara se izložba slikara Željka Hudeka i polaznika slikarskoga tabora „Ludvig”. U večernjim satima je koncert Vlade Kalembera i Kometa, a dan zatvara ulični bal uza svirku sastava Sumartonski lepi dečki.
Sutradan, 10. kolovoza poslije otkrivanja križa keresturskih naselja u Milenijskom parku u 10 sati, održava se svečana skupština, nastup mališana keresturskog i fićehaškog vrtića, program skupina keresturskih naselja te u 19.30 sati svečano zatvaranje Susreta.
(Radio croatica)