Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, Odsjek za kroatistiku Instituta za slavistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Pečuhu, Zavod za kulturu Vojvođanskih Hrvata i Regionalni centar Mađarske akademije znanosti dvogodišnje organiziraju kroatistički znanstveni skup. XIII. Međunarodni kroatistički znanstveni skup održat će se 21. i 22. listopada 2016. godine u Pečuhu

Ovogodišnji znanstveni skup posvećujemo sljedećim važnim obljetnicama:

1. 450. obljetnica Sigetske bitke i pogibije Nikole Šubića Zrinskog

Očekujemo izlaganja koja će tematizirati ulogu obitelji Zrinski u hrvatskom, mađarskom i cjelokupnom (srednjo)europskom kontekstu. Teme se mogu kretati u širokom rasponu od povijesnih, jezikoslovnih, književnopovijesnih, ekonomskih, vojnopovijesnih, gastronomskih itd. područja.

2. 25. obljetnica Hrvatskoga glasnika, tjednika Hrvata u Mađarskoj

20. obljetnica Riječi, prvog hrvatskog književnog časopisa u Mađarskoj
Očekujemo izlaganja koja će tematizirati ulogu i značaj hrvatskih periodičnih tiskanih izdanja (novine, časopisi, godišnjaci, kalendari itd.) u životu hrvatskih nacionalnih manjina, hrvatskoga iseljeništva odnosno cjelokupnoga hrvatskoga kulturnoga prostora od početaka do danas.
(ZZHM)

VIŠE