Skup 17. i 18. listopada organiziraju Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, Odsjek za kroatistiku Instituta za slavistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Pečuhu i Zavod za kulturu Vojvođanskih Hrvata

Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, Odsjek za kroatistiku Instituta za slavistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Pečuhu i Zavod za kulturu Vojvođanskih Hrvata organiziraju XII. Međunarodni kroatistički znanstveni skup, koji će biti održan 17. i 18. listopada 2014. godine u Pečuhu.
Na temelju višegodišnje međunarodne suradnje sa Znanstvenim zavodom Hrvata u Mađarskoj i potpisanog sporazuma o međunarodnoj znanstvenoj suradnji između Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata i Znanstvenoga zavoda Hrvata u Mađarskoj, od ove godine ZKVH će biti jedan od suorganizatora renomiranog kroatističkog znanstvenog skupa koji se svake druge godine održava u Pečuhu.
Organizacijski odbor, koji čine Stjepan Blažetin, Tomislav Žigmanov, Timea Bockovac, Silvester Balić, Kata Horvat i Magdalena Molnar-Drinóczi, predložio je sljedeće teme: 200. obljetnica rođenja Ivana Mažuranića, 100. obljetnica smrti Antuna Gustava Matoša, 20. obljetnica smrti Đuse Šimare Pužarova, 100. obljetnica početka I. svjetskog rata, kao i istraživanja s područja znanosti o književnosti, jezikoslovlja, povijesti, kulturne povijesti.
Na skupu će sudjelovati ravnatelj Zavoda Tomislav Žigmanov s temom „Prvi svjetski rat u hrvatskoj književnosti u Vojvodini“ i Katarina Čeliković s temom „Književnost u starom tečaju časopisa Klasje naših ravni (1935.-1944.)“. Održana će izlaganja biti objelodanjena u posebnom zborniku.
Skup će početi 17. listopada (petak) 2014. u 11,00 sati u prostorijama Regionalnog centra Mađarske akademije znanosti (MTA Pécsi Területi Bizottság Székháza, Pécs, Jurisics M. u. 44.), a završava skupnim objedom 18. listopada (subota) oko 14 sati.
(ZKVH)