Na skupu će, među ostalima, s temama koje se odnose na Godinu velikana Hrvata u Vojvodini, sudjelovati djelatnici Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata – ravnatelj Tomislav Žigmanov i menadžerica kulturnih aktivnosti Katarina Čeliković

Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj i Odsjek za kroatistiku Instituta za slavistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Pečuhu dvogodišnje organiziraju kroatistički znanstveni skup. Ovogodišnji, XI. Međunarodni kroatistički znanstveni skup bit će održan 12. i 13. listopada 2012. godine u Pečuhu.
Na skupu će biti zastupljena izlaganja na sljedeće teme: Književnost, jezik, povijest i kultura bunjevačkih Hrvata (150. obljetnica rođenja A. E. Miroljuba, 100. obljetnica rođenja Ante Jakšića, Balinta Vujkova i Ivana Kujundžića), 20. obljetnica Hrvatskoga kazališta u Pečuhu i Istraživanja s područja znanosti o književnosti, jezikoslovlja, povijesti, kulturne povijesti. Održana će izlaganja biti objelodanjena u posebnom zborniku.
Na skupu će, među ostalima, s temama koje se odnose na Godinu velikana Hrvata u Vojvodini, sudjelovati djelatnici Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata – ravnatelj Tomislav Žigmanov i menadžerica kulturnih aktivnosti Katarina Čeliković.
Skup počinje 12. listopada (petak) 2012. u 11 sati u prostorijama Regionalnog centra Mađarske akademije znanosti (MTA Pécsi Területi Bizottság Székháza, Pécs, Jurisics M. u. 44.), a završava skupnim objedom 13. listopada (subota) oko 14 sati.
(http://www.zkvh.org.rs)