Festival hrvatske glazbe u Beču održava se već deset godina s namjerom predstavljanja identiteta Hrvatske kroz predstavljanje mnogih muzičkih žanrova uključujući i tradicijski koji je upravo u fokusu umjetničkog djelovanja Ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO.

Vokalisti Lada svečano otvaraju Festival hrvatske glazbe u crkvi Sv. Petra u Beču 3. studenoga kojim će austrijskoj publici predstaviti dio svog svjetovnog i sakralnog repertoara. Prije odlaska u Beč održat će i dva koncerta u Zagrebu. Prvi će se održati 25. listopada u crkvi Sv. Marka, dok će 27. listopada po prvi put nastupiti i u dvorani Muzičke akademije. Oba su koncerta otvorena za javnost i počinju u 19 sati!
Festival hrvatske glazbe u Beču održava se već deset godina s namjerom predstavljanja identiteta Hrvatske kroz predstavljanje mnogih muzičkih žanrova uključujući i tradicijski koji je upravo u fokusu umjetničkog djelovanja Ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO. Osnova repertoara Vokalista LADA su crkveno pučko i klapsko pjevanje. Radi se o dva vokalno-glazbena stila koji se međusobno nadopunjuju i koji će zagrebačkoj i austrijskoj publici sigurno dočarati duh tradicije južnog dijela Hrvatske.

Program koncerta:

1. Kolenda iz Sridnjega sela – K. Magdić – Srednje Selo (otok Šolta)
2. Klanjamo se tebi Isukarste (Kalvarija)- Lj. Stipišić – prema pjevanju na otoku Hvaru
3. Dan večere Gospodina – J. Ćaleta – Tisno (otok Murter)
4. propeti mučni Isuse (Štrofa) – J. Ćaleta – Vrbanj (otok Hvar)
5. Muka gorka Gospodina (Gospin plač ) – J. Ćaleta – Zagvozd, Imotska krajina
6. Oslobodi me Gospodine (Odrišenje) – J. Ćaleta – Imotski
7. Braćo brata sprovodimo – J. Ćaleta – prema pjevanju u Ravnim Kotarima
8. Puče moj – J. Ćaleta – Brist (Makarska)
9. O prislavna, Božja Mati – J. Ćaleta – Stari Grad (otok Hvar)
10. O, Marijo majko, slatki moj spokoju – J. Ćaleta – Rogotin (dolina Neretve)
11. Bog se rodo Vitlijanjo – J. Ćaleta – Supetarska Draga, (otok Rab)
12. Oj medvjede gorska životinjo – J. Ćaleta – Ličko Lešće
13. Kreni kreno da krenemo – I. Ivančan – Blizna, Trogirska zagora
14. Projden kroz Pasike – J. Veršić – Trogir
15. Sutra će te ponit – K. Magdić – J. Fiamengo – K. Magdić
16. Da san se molio – J. Ćaleta – Svirče (Hvar)
17. Loza u škripu – R. Kraljević – N. Begić – R. Kraljević
18. Momen dragu, prva mu je leva – J. Ćaleta – Trogir
19. Misao svijeta – K. Magdić – S. S. Kranjčević – K. Magdić
20. Sridu stabal u dubravi – Lj. Stipišić – Solin
21. Dalmatino, povišću pritrujena – Lj. Stipišić –Lj. Stipišić

Dirigent: Joško Ćaleta
(culturenet.hr)