Fra Peranić zahvalio je Državnom uredu na kontinuiranoj potpori programima i projektima koje provode čime je dodatno ojačana hrvatska zajednica u Argentini. Posebice je istaknuo veliku važnost realiziranog projekta pomoći i nadogradnje Male škole Hrvatskog jezika u Buenos Airesu

Predstojnica Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Daria Krstičević susrela se 30.rujna s fra Josipom Peranićem, voditeljem Hrvatskog katoličkog centra sv. Nikole Tavelića u Buenos Airesu, ujedno i voditeljem Hrvatskog katoličkog centra sv. Leopold Mandić u San Justu te delegatom za Argentinu Franjevačke provincije sv. Jeronima u Istri i Dalmaciji.
Fra Peranić je zahvalio Državnom uredu na kontinuiranoj potpori programima i projektima koje provode čime je dodatno ojačana hrvatska zajednica u Argentini. Posebice je istaknuo veliku važnost realiziranog projekta pomoći i nadogradnje Male škole Hrvatskog jezika u Buones Airesu. Ta potpora Državnog ureda, kazao je fra Peranić, doprinijela je većoj zainteresiranosti pripadnika treće i četvrte generacije hrvatskih iseljenika za učenje hrvatskog jezika u hrvatskoj zajednici Argentine.
Predstojnica Krstičević je pohvalila rad Male škole hrvatskog jezika, jedinstvene ustanove koja već više godina sustavno radi na obrazovanju i edukaciji najmlađih naraštaja hrvatskih iseljenika u Argentini prvenstveno u učenju hrvatskog jezika ali i na promicanju i jačanju kulturne baštine, tradicije i nacionalnog identiteta.
(www.hrvatiizvanrh.hr)