Ovom uredbom Vlade RH produžen je rok za ispunjenje obveza iz Zakona o prebivalištu na još godinu dana, do 29. prosinca 2014. godine. Uredba je stupila na snagu 29. prosinca 2013. godine

Temeljem Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora (NN 121/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. prosinca prošle godine donijela Uredbu o izmjenama Zakona o prebivalištu (NN 158/2013).
Ovom uredbom Vlade RH produžen je rok za ispunjenje obveza iz Zakona o prebivalištu na još godinu dana, do 29. prosinca 2014. godine. Članak 1. navedene Uredbe glasi: u Zakonu o prebivalištu („Narodne novine“ broj144/2012), u članku 18. stavcima 2., 3., 4., 5. i 6., riječi „u roku od godine dana“ zamjenjuju se riječima: „u roku od dvije godine“.
Uredba stupa na snagu 29.prosinca 2013. godine.
Svi hrvatski državljani koji će do datuma 29. prosinca tekuće godine privremeno boraviti u inozemstvu duže od dvije godine imaju obvezu dojaviti svoj privremeni odlazak iz Republike Hrvatske i o razlozima tog odlaska dostaviti dokumentaciju sukladno Zakonu o prebivalištu.
Pojedini hrvatski portali u inozemstvu objavili su ovu izmjenu Zakona o prebivalištu, a urednik hrvatskog portala www.hrvati.ch u Švicarskoj konfederaciji Ivan Ivić smatrao je potrebnim istaknuti i naglasiti da je Uredba ujedno rezultat djelovanja nekih pojedinaca, pa taj dio njegova teksta prenosimo u cijelosti.
– Na ovom mjestu treba spomenuti da je ova uredba ujedno i plod djelovanja pojedinaca iz Hrvatske i inozemstva koji su svojim aktivnostima ukazali na specifične probleme koji se javljaju provedbom ovog zakona, a koji se odnose posebno na Hrvate izvan granice Hrvatske. Gotovo svakodnevnim pritiskom potaknuli su pojedine zastupnike (Ivo Jelušić, Ivan Šuker, Ante Babić…) i državne službenike (Dušan Miljuš) na konkretne korake koji su rezultirali ovom uredbom. Od meni poznatih «aktivista» spominjem samo neka imena: Ruža Studer (hrvati.ch), Edi Zelić (crodnevnik.de) te Stipe Puđa i Marijana Dokoza (Večernji list / Fenix). Konstantan «pritisak» vršila je i Ivana Perkovac, urednica emisije Glas Hrvatske HRT-a.
Ujedno koristimo prigodu zahvaliti se, u ime Hrvatske matice iseljenika, svima koji su pridonijeli da se produži rok za primjenu Zakona kako bi hrvatski državljani koji žive u inozemstvu ispunili svoje zakonske obveze u miru i na vrijeme.

Tekst pripremila: Diana Mašala Perković