Misu u santovačkoj župnoj crkvi prevodio je mons. Ivan Šaško, pomoćni biskup i generalni vikar zagrebački, koji je okupljenim vjernicima prenio pozdrave kardinala Josipa Bozanića

Osmi po redu Vjerski susret i hodočašće bačkih Hrvata na santovačkoj Vodici zbog kišnog vremena okupio je vjerničko mnoštvo u santovačkoj župnoj crkvi na svetoj misi koju je prevodio mons. Ivan Šaško, pomoćni biskup i generalni vikar zagrebački, koji je okupljenim vjernicima prenio pozdrave kardinala Josipa Bozanića. Vjerski susret već osmu godinu odvija se u organizaciji Hrvatske samouprave Santova na čelu sa Stipanom Balatincem i Župne zajednice Santova. Iako mala zajednica samtovačkih Hrvata živi vjeru na materinskom jeziku i jedna je od rijetkih takvih župa u Mađarskoj.

I ovogodišnja priredba ostvarena je potporom Hrvatske samouprave Bačko-kiškunske županije, a okupila je vjernike iz prijateljskih hrvatskih zajednica na tromeđi (Hrvatske, Mađarske i Srbije). Domaćin vjerskog susreta bio je santovački župnik Imre Polyak.

Misnom slavlju pribivala je i generalna konzulica Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Pečuhu Vesna Haluga, te brojni vjernici iz Bačkog Monoštora, Subotice, zalskih Mlinarca, baranjskog Pečuha, Vršende, Katolja, Udvara, Sukita, bačke Gare, Aljmaša, Kalače, Kečkemeta, Kaćmara, Baje, Dušnoka …
(Branka Pavić Blažetin / Hrvatski glasnik / MCC)