Donošenjem Politike prvi put će biti stvorene pretpostavke za uređenje odnosa između BiH i njenog iseljeništva, što je iznimno važno jer u iseljeništvu živi oko 1,7 milijuna osoba rođenih u BiH

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, donijelo je Odluku o usvajanju Politike o suradnji s iseljeništvom, kojom će se ojačati institucionalne veze s iseljeništvom radi ostvarivanja njihovih prava i interesa te uključivanja u razvoj BiH.

Donošenjem Politike prvi put će biti stvorene pretpostavke za uređenje odnosa između BiH i njenog iseljeništva, što je iznimno važno jer u iseljeništvu živi oko 1,7 milijuna osoba rođenih u BiH, a procjene su da s drugom i trećom generacijom ukupan broj iseljenika prelazi dva milijuna.

Stvaranje boljeg ambijenta za suradnju s bosnskohercegovačkim iseljeništvom planirano je provedbom tri glavna strateška cilja koji se odnose na razvoj pravnog sustava i institucionalnih kapaciteta, pružanje potpore iseljeništvu i unaprjeđenje suradnje te stvaranje uvjeta za veći doprinos iseljenika u razvoju BiH.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH zakonski je nadležno za predlaganje i provedbu Politike o suradnji s iseljeništvom, a u realizaciji aktivnosti, neophodnih za sustavno i kvalitetno unaprjeđenje suradnje s iseljenicima, aktivno će sudjelovati institucije sa svih razina vlasti sukladno svojim nadležnostima, priopćeno je iz Vijeća ministara BiH.
(Fenix Magazin)