Komediju u tri čina napisao je režiser grupe Ivan Rončević, a ansambl, glumci iz Velikoga Borištofa, Šuševa i Longitolja, je već počeo s probama

Hrvatska kazališna grupa Veliki Borištof ima vlastiti komad. Komediju u tri čina „Teatar, teatar“ napisao je režiser grupe Ivan Rončević, a ansambl, u kome su glumci iz Velikoga Borištofa, Šuševa i Longitolja, je već počeo s probama. Premijera će biti početkom svibnja u Kugi u Velikom Borištofu.
Režiser i autor Rončević kaže kako predstava tematizira talentiranost i netalentiranost glumaca, želje i snove o uspjehu i slavi te utjecaj društva na osobni uspjeh ili neuspjeh.
Predstavu „Teatar, teatar“ će četiri puta igrati u Kugi u Velikom Borištofu, i to 4. i 6., kao i 18. i 20. svibnja.
Predsjednik Hrvatske kazališne grupe Veliki Borištof je Štefan Bančić iz Longitolja, a potpredsjednik Ivan Rončević.
(Hrvatska redakcija ORF-a)