Rječnik sadrži oko 30.000 rječničkih natuknica sa svake strane iz suvremenoga slovenskog i hrvatskog jezika. Za oprimjerenje i naglašavanje leksičkih jedinica korišteni su postojeći elektronski korpusi te višejezični i jednojezični rječnici. Gdje god je bilo važno, navedeni su parovi riječi istoga i bliskoga ili suprotnoga značenja (sinonimi i antonimi), kao i brojne uputnice na iječi koje su po značenju povezane s riječi koju se objašnjava

Rječnik, u izdanju Mozaik knjige, je osmišljen tako da zadovolji potrebe akademske zajednice i svih onih koji uče slovenski i hrvatski na drugim razinama ili kojima je u svakodnevnom poslu potreban rječnik ovoga tipa. Dragocjen je priručnik učenicima i studentima u objema zemljama, svima zainteresiranima za kontrastivno i usporedno proučavanje, prevoditeljima i poslovnim ljudima, ali i svima onima koji žele čitati tekstove na susjednom i srodnom jeziku, za što im treba tek mala pomoć.
Ovaj praktičan i pregledan rječnik sadrži oko 30.000 rječničkih natuknica sa svake strane iz suvremenoga slovenskog i hrvatskog jezika. Za oprimjerenje i naglašavanje leksičkih jedinica korišteni su postojeći elektronski korpusi te višejezični i jednojezični rječnici. Gdje god je bilo važno, navedeni su parovi riječi istoga i bliskoga ili suprotnoga značenja (sinonimi i antonimi), kao i brojne uputnice kojima se čitateljeva pažnja dodatno usmjerava na riječi koje su po značenju povezane s riječi koju se objašnjava.
Veliki suvremeni slovensko-hrvatski i hrvatsko-slovenski rječnik ovoga opsega (s oko 30.000 rječničkih natuknica sa svake strane) rezultat je višegodišnjeg projekta. I sadržajno i formalno prvi dvojezični rječnik kojem je s jedne strane slovenski, a s druge hrvatski jezik, ovaj je rječnik utemeljen na suvremenom leksiku provjerenom u mnogim izvorima. Abecedarij je sastavljen ispisivanjem riječi iz suvremenih slovenskih i hrvatskih rječnika te dopunjen brojnim riječima koje su se pokazale potrebnima s prevoditeljskoga stajališta i sa stajališta učenja slovenskoga i hrvatskoga kao drugoga/stranoga jezika.
Posebno su označeni tzv. lažni prijatelji, tj. one riječi koje će govornik slovenskoga jezika prepoznati kao riječi svoga jezika u hrvatskom i pogrešno ih protumačiti, jer te riječi u hrvatskom ne znače isto što i u slovenskom i obratno.(iz predgovora Anite Peti Stantić)
(MV Info)