Pohranom završnih i diplomskih radova u institucijski repozitorij Dabar, ustanove kao što su sveučilišta, fakulteti, veleučilišta i visoke škole će od sada moći ispuniti obvezu propisanu Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Srce — Sveučilišni računski centar u kolovozu 2015. godine uspostavio je sustav Dabar — Digitalni akademski arhivi i repozitoriji, sustav koji svim ustanovama i drugim dionicima iz sustava znanosti i visokog obrazovanja omogućava jednostavnu uspostavu i održavanje pouzdanih i interoperabilnih institucijskih repozitorija.

Podrška za pohranu završnih i diplomskih radova studenata visokih učilišta prva je razvijena funkcionalnost sustava Dabar. Aktivno se razvija podrška i za druge vrste digitalnih dokumenata, a prva slijedeća mogućnost sustava biti će podrška za pohranu doktorskih disertacija.

Pohranom završnih i diplomskih radova u institucijski repozitorij Dabar, ustanove kao što su sveučilišta, fakulteti, veleučilišta i visoke škole će od sada moći ispuniti obvezu propisanu Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Članak 83., stavak 11. toga zakona nalaže trajnu objavu takvih radova na odgovarajućim javnim internetskim stranicama, uključujući internetsku bazu završnih radova Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu koja će također biti uspostavljena u sklopu Dabra tijekom rujna 2015. godine. Podrobnije upute i podršku koje se odnose na pohranu završnih i diplomskih radova te doktorskih disertacija uskoro će uputiti i osigurati Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu.

Svaka ustanova iz sustava visokog obrazovanja i znanosti besplatno može zatražiti uspostavu institucijskog ili tematskog digitalnog repozitorija preko obrasca za prijavu objavljenog na internetskoj stranici sustava Dabar.

Više pojedinosti o uspostavi sustava Dabar

(NSK)