Skup će okupiti sedamdesetak sudionika iz osam zemalja (SAD-a, Njemačke, Austrije, Švedske, Australije, Nizozemske, Makedonije i Hrvatske), a od toga četrdesetak predavača

Peti međunarodni znanstveni skup „Hrvatski kao drugi i strani jezik“(HIDIS) održat će se od 18. do 20. prosinca na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u organizaciji Odjela za kulturu hrvatskoga jezika i Odjela za hrvatski kao ini jezik Hrvatskoga filološkoga društva te u suradnji s Hrvatskom maticom iseljenika.
HIDIS se bavi poučavanjem i proučavanjem hrvatskoga onih koji ga uče kao neizvorni govornici te na jednome mjestu okuplja najrazličitije stručnjake koji se bave tim interdisciplinarnim područjem: teoretičare učenja i usvajanja jezika, lektore i nastavnike hrvatskoga kao stranoga i drugoga na hrvatskim i inozemnim obrazovnim ustanovama.
Skup će okupiti sedamdesetak sudionika iz osam zemalja (SAD-a, Njemačke, Austrije, Švedske, Australije, Nizozemske, Makedonije i Hrvatske), a od toga četrdesetak predavača.
Na ovogodišnjem će HIDIS-u biti zastupljene sljedeće teme: struktura hrvatskoga jezika; rječnik i gramatika; hrvatski kao drugi, nasljedni i strani jezik; poredbeni opis hrvatskoga i drugih jezika; ovladavanje inojezičnim hrvatskim; poučavanje hrvatskoga i priručnici; ovladavanje hrvatskim i nove tehnologije; procjenjivanje, provjeravanje, vrjednovanje ovladanosti hrvatskim; psiholingvistička i neurolingvistička istraživanja hrvatskoga kao J2 te pojedinačne razlike učenika i strategije učenja.

Preliminarni program 5. HIDIS-a