Državni ured daje financijsku potporu brojnim iseljenicima i njihovim potomcima u Boliviji za CROATICUM – tečaj hrvatskog jezika na Sveučilištima u Zagrebu, Splitu i Rijeci. Po povratku u Boliviji stipendisti i sami prenose stečena znanja i sudjeluju u radu Škole hrvatskog jezika, a neki su se odlučili i trajno nastaniti u Republici Hrvatskoj

Zahvaljujući programima i projektima koje provodi Državni ured, po prvi put dodijeljena je financijska potpora hrvatskoj zajednici u Boliviji za projekt održavanja Škole hrvatskog jezika u gradu Santa Cruzu, i pripremu za ispit u sklopu postupka za stjecanje hrvatskog državljanstva. Ovime se želi dodatno dati podrška dugogodišnjim aktivnostima ove zajednice u Boliviji. Više od dvadeset polaznika škole raduje se što će učiti hrvatski jezik i dodatno upoznati hrvatsku kulturu i domovinu svojih predaka. Stečenim znanjem žele dobiti prigodu službeno zatražiti primitak u hrvatsko državljanstvo.
Državni ured daje financijsku potporu brojnim iseljenicima i njihovim potomcima u Boliviji za CROATICUM – tečaj učenja hrvatskog jezika na Sveučilištima u Zagrebu, Splitu i Rijeci. Po povratku u Boliviji stipendisti i sami prenose stečena znanja i sudjeluju u radu Škole hrvatskog jezika, a neki od njih odlučili su se i trajno nastaniti u Republici Hrvatskoj.
Odgovor je to Državnog ureda na iskazane potrebe malobrojne, ali dobro organizirane hrvatske zajednice koju predvodi počasni konzul RH u Boliviji Robert Jakubek, koji je ujedno i član Savjeta Vlade RH za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
U nepune tri godine od osnutka i rada, Državni ured za Hrvate financirao je više od trideset programa i projekta hrvatskih iseljeničkih zajednica u Južnoj Americi i Južnoj Africi.

Više o hrvatskoj zajednici i Školi hrvatskog jezika u Santa Cruzu.