Cilj programa učenja hrvatskog jezika u Republici Hrvatskoj za pripadnike hrvatskog naroda s prebivalištem izvan Hrvatske je očuvanje, njegovanje i promicanje hrvatskoga jezika i kulture. Program se provodi na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a od 2013., polaznicima je pružena mogućnost učenja hrvatskog jezika i u drugim hrvatskim sveučilišnim gradovima – Rijeci i Splitu 

Za dodjelu naknada/stipendija za učenje hrvatskoga jezika u RH i za internetsko učenje hrvatskoga jezika u tekućoj akademskoj godini dodijeljeno je 10 naknada, od čega 5 zimskih i 5 ljetnih. Pogledaj popis kandidata po zemljama  
O svim pojedinostima u vezi tečaja, smještaja, prehrane i ostalog, kandidati će biti pravovremeno obaviješteni putem e-pošte. Podsjećamo da sva pitanja vezana uz reguliranje privremenog boravka u Republici Hrvatskoj kandidati rješavati samostalno u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske.
Cilj programa učenja hrvatskog jezika u Republici Hrvatskoj za pripadnike hrvatskog naroda s prebivalištem izvan Republike Hrvatske je očuvanje, njegovanje i promicanje hrvatskoga jezika i kulture. Program se provodi na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a od 2013., polaznicima je pružena mogućnost učenja hrvatskog jezika i u drugim hrvatskim sveučilišnim gradovima – Rijeci i Splitu.
Pravo na školarinu ostvaruje se putem Javnog poziva za dodjelu naknade za učenje hrvatskog jezika, na koji se prijavljuju potomci hrvatskih iseljenika iz cijelog svijeta. (www.hrvatiizvanrh.hr)