Umjetnik je lani izradio fresku za kapelu u Keresturu, a godinama je sudjelovao na likovnim radionicama u Trajštofu, i to od samoga utemeljenja 1995. U Trajštofu je izradio i fresku svete Magdalene u kapeli uz Vulku

U subotu, 23. svibnja nenadano je preminuo hrvatski naivni slikar Milan Generalić (65). Umjetnik je bio povezan s Gradišćem i Gradišćanskim Hrvatima. Lani je izradio fresku za kapelu u Keresturu, a godinama je sudjelovao na likovnim radionicama u Trajštofu, i to od samoga utemeljenja 1995. U Trajštofu je, prije 17. godina izradio i fresku svete Magdalene u kapeli uz Vulku.
Svoje zadnje djelo u Gradišću napravio je lani za novu kapelu u Keresturu, uz cestu prema granici. Ondje je na inicijativu Keresturca Helmuta Gagera naslikao fresku svetoga Jakova.
Umjetnik je svoju prvu poduku u slikanju na staklu dobio od strica Ivana Generalića. Milan Generalić imao je brojne izložbe širom Europe i u SAD-u. Živio je i radio u svom rodnom selu Hlebine u Hrvatskoj. Ondje će biti i pokopan, u ponedjeljak, 25. svibnja u 16.00 sati.
(Hrvatska redakcija ORF-a)