Na svečanosti će govor održati Mišo Hepp, predsjednik Hrvatske državne samouprave, i Loránd Szabó, dombovarski gradonačelnik, te Ružica Ivanković, konzulica GK RH u Pečuhu

Ulica u Dombovaru dobit će ime po banu Franji Vlašiću/ Vlassich Ferencu. Na poticaj Hrvatske samouprave Dombovara, u gradu će imenovati javni prostor po banu Franji Vlašiću koji je ovdje rođen 24. travnja 1766.
U spomen na bana 2011. postavljena je spomen-ploča na pročelju tamošnjeg Doma narodnosti. Prilaz između Kossuthove ulice i Ulice Szabadság iza Doma narodnosti bit će nazvan po Franji Vlašiću. Svečani čin imenovanja bit će u okvirima programa Dana grada Dombovara, 29. ožujka, s početkom u 11,oo sati s polaganjem vijenca kod spomen-ploče.
Na svečanosti će govor održati Mišo Hepp, predsjednik Hrvatske državne samouprave, i Loránd Szabó, dombovarski gradonačelnik, te Ružica Ivanković, konzulica Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Pečuhu. Na svečanost stiže i izaslanstvo prijateljskih gradova iz Hrvatske, iz Ogulina i Vira. (Radio Croatica)
Hrvatski ban, barun Franjo Vlašić bio je od 1748. u austrougarskoj vojnoj službi,1824. podmaršal u Zagrebu; a 1831. zapovijedajući general u Petrovaradinu. Godine 1832. imenovan je hrvatskim banom i zapovijedajućim generalom u Hrvatskoj i Slavoniji. Podupirao je hrvatski narodni preporod, te Požunskom saboru (1832–36) branio hrvatska prava na Rijeku i njezino priobalje. God. 1840. predstavkom kralju Ferdinandu spriječio je uvođenje mađarskoga jezika u javni život Hrvatske. 
Vlašić je na banskoj stolici naslijedio bana Ignaca Gjulaja, a kralj Franjo II. imenovao ga je banom 10. veljače 1832.. Na hrvatskom saboru 28. svibnja 1832. u Zagrebu bio je Vlašić svečanim načinom, po biskupu Aleksandru Alagoviću, uveden u bansku čast.
(www.cro-eu.com)
Ban Vlašić umro je u Zagrebu 16. svibnja 1840. u banskoj palači, te je uz veliko saučešće naroda pokopan u crkvi Sv. Katarine, gdje je na zidu još i danas njegova nadgrobna ploča.
(Dr. Rudolf Horvat: Povijest banske palače)