U folklornom programu na otvorenoj pozornici mjesnog doma kulture nastupili su udvarska dječja plesna skupina, salantski KUD „Marica“, pečuški Ženski pjevački zbor August Šenoa i kukinjski KUD Ladislava Matoušeka

U organizaciji udvarske Hrvatske narodnosne samouprave, u tom je naselju 9. lipnja priređeno tradicionalno XI. Udvarsko veselje. Na nogometnom igralištu nadmetale su se četiri momčadi: udvarska, semeljska, salantska i kukinjska.
Dvojezičnu svetu misu u mjesnoj crkvi služio je vlč. Augustin Darnai, a pjevao Ženski pjevački zbor Augusta Šenoe.

Dan je nastavljen folklornim programom na otvorenoj pozornici mjesnog doma kulture, uz nastup udvarske dječje plesne skupine, salantskog KUD-a „Marica“, pečuškoga Ženskog pjevačkog zbora Augusta Šenoe i kukinjskoga KUD-a Ladislava Maoušeka.
Nakon zajedničke večere i druženja slijedio je bal do jutarnjih sati uz mohački Orkestar Poklade.
(Branka Pavić Blažetin / Hrvatski glasnik / MCC)