Tečajevi hrvatskoga jezika nude se svakoga semestra u sklopu Centra za strane jezike koji djeluje pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta Saarland: Protekloga, zimskoga semestra 2014./2015. godine na početni i napredni tečaj hrvatskoga jezika upisalo se trideset studenata

Tečajevi hrvatskoga jezika nude se svakoga semestra u sklopu Centra za strane jezike koji djeluje pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta Saarland.
Protekloga, zimskog a semestra 2014./2015. godine na početni i napredni tečaj hrvatskoga jezika upisalo se trideset studenata.
Vrlo je ozbiljna situacija u svezi sa štednjom na Sveučilištu Saarland, o čemu zorno svjedoči velika demonstracija studenata i profesora 15. siječnja 2015. godine, no zainteresiranost studenata i gostiju – slušača za učenje hrvatskoga jezika u stalnom je porastu.
(Fenix Magazin)