Na 390 stranica, Godišnjak donosi 14 znanstvenih i stručnih radova, koje za glavnu temu imaju neki aspekt društvenog života Hrvata u Vojvodini, bilo u povijesti bilo u sadašnjosti. Sadržaj je podijeljen u sedam tematskih cjelina, pri čemu su kriteriji podjele bili znanstvene discipline, to jest područja znanosti
Peti broj Godišnjaka za znanstvena istraživanja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata predan je u tisak sredinom svibnja 2014. godine. Na 390 stranica, Godišnjak donosi 14 znanstvenih i stručnih radova, koje za glavnu temu imaju neki aspekt društvenog života Hrvata u Vojvodini, bilo u povijesti bilo u sadašnjosti. Posebno ističemo činjenicu da se svi radovi po prvi put objavljuju u 5. broju Godišnjaka ZKVH-a.
Sadržaj Godišnjaka podijeljen je u sedam tematskih cjelina, pri čemu su kriteriji podjele bili znanstvene discipline, to jest područja znanosti. Riječ je o društvenim i humanističkim znanostima koje su od značaja za očuvanje i razvoj nacionalne svijesti i identiteta. Osim, dakako, povijesti, ovdje se još računa i na književne znanosti, zatim etnologiju, povijest umjetnosti, demografiju, sociologiju, bibliografije. Pri tomu, Uredništvo je svjesno nastojalo radovima ravnomjerno „pokriti“ i subetničku raznolikost Hrvata u Vojvodini i teritorijalnu raspodijeljenost, kako bi se izbjegla dominacija pojedinih subetničkih skupina ili teritorijalnih cjelina.
Najviše radova – pet – objavljeno je u prvome odjeljku „Povijesne znanosti – prostor, procesi, događaji“, a drugi odjeljak nazvan je „Književne znanosti“. Sljedeća tematska cjelina „Etnologija“ zastupljena je s tri rada: dr. sc. Marijete Rajković Iveta, Tee Gorup i Ane Klopotan. Četvrti odjeljkak nazvan je „Sociologija, demografija, kulturologija“, a peti „Povijest umjetnosti“. Šesti odjeljak su „Bibliografije“a sedmi „Prinosi za onomastičku građu Hrvata u Vojvodini“. U osmoj cjelini „Prikazi knjiga“ (str. 333-366), u 5. broju Godišnjaka ZKVH-a objavljeni su prikazi svih publicističkih i znanstvenih djela o Hrvatima u Vojvodini, objavljenih tijekom 2012. godine – riječ je o 13 naslova.
Autorski, pak, promatrano, tekstove u 5. broju Godišnjaka potpisuju ukupno 28 osoba iz Vojvodine, Hrvatske i Mađarske.

Opširnije