Kao deseta knjiga u renomiranoj biblioteci „Podzvizd“ Matice hrvatske, koju uređuje akademik Tonko Maroević, početkom listopada 2014. godine iz tiska će izaći nova knjiga pjesama Tomislava Žigmanova naslovljena „Minijature vlastitosti“

Kao deseta knjiga u renomiranoj biblioteci „Podzvizd“ Matice hrvatske, koju uređuje akademik Tonko Maroević, početkom listopada 2014. godine iz tiska će izaći nova knjiga pjesama Tomislava Žigmanova naslovljena „Minijature vlastitosti“, a podnaslovljena „Krajolici života i životopisi zavičaja“. Riječ je o 70-ak pjesama koje su podijeljene u tri, obimom nejednake cjeline („Ugrizi rascjepa života“, „Nježnosti dodira zemlje“ i „Cjelovi blizine neba“), a u knjizi su sabrane naslovom i podnaslovom određenom sadržajnom intencijom – ono vlastito u minijaturnome ispjevano je kroz egzistencijalne dionice života i njihovu užlijebljenost u zavičajne krajolike.
Na koncu, sumarno ocjenjujući najnoviju, inače njegovu četvrtu, knjigu pjesama, akademik Maroević je zabilježio: „Zbirkom Minijature vlastitosti Tomislav Žigmanov predstavlja se kao uvjereni zagovornik svojega mikrouniverzuma, pjesnik ‘maloga starinskog svijeta’ sa svim svojim ograničenjima i dražima. Njegovo je pjesništvo ikonografski vrlo homogeno, ne baš deskriptivno ali izrazito evokativno i asocijativno. Uz eliptičnu slikovitost možda je još važnija ritmička sažetost, sklonost vrlo kratkom stihu, često baš jednosložnicama kumulativnog zamaha, te rimama i asonancama, paralelizmima i zrcalnim inverzijama, repeticijama i varijacijama motiva, igrama riječi i etimološkim doskočicama. Uz izrazite regionalizme i vlastite kovanice, neologizme, suzdržana i pomalo hermetična sintaksa uvećava faktor začudnosti i pomaže relativiziranju doslovnosti, jednoznačnosti, odnosno pridonosi povremenom dohvaćanju onih protega i značenja zbog kojih poeziju i čitamo“.
Kao glavna urednica Matice hrvatske, knjigu potpisuje Romana Horvat, likovno oblikovanje je djelo Marcela Bačića, a lektorica je Sandra Tribuson. (ZKVH)