Folklorna skupina “Kardinal Stepinac” Calgary domaćin je ovogodišnjeg festivala na kojem 34 godine zaredom nije propustila ni jedan nastup. Na festivalu će nastupiti veliki broj plesača i pjevača iz Edmontona, Victorije, Vancouvera, Winnipega i, naravno, grada domaćina

Folklorna skupina “Kardinal Stepinac” Calgary domaćin je ovogodišnjeg, 39. Hrvatskog folklornog festivala zapadne Kanade koji se održava od 20. do 22. svibnja i značajna kulturna manifestacija iseljenih Hrvata. Na festivalu će nastupiti veliki broj plesača i pjevača iz Edmontona, Victorije, Vancouvera, Winnipega i, naravno, grada domaćina Calgaryja.
Kada je davne 1982. godine bila pokrenuta inicijativa o osnutku folklorne kolo grupe “Kardinal Stepinac”, sa namjerom očuvanja hrvatskog kulturnog blaga, u tada brojčano maloj hrvatskoj zajednici grada Calgaryja malotko je mogao zamisliti da će ta mala grupa izrasti u Croatian Heritage Society, vibrantno društvo koje danas okuplja 3 folklorne skupine: “Vila Velebita I”, “Vila Velebita II” i “Vila Velebita III”, mušku klapu “Kroata”, žensku klapu “Lasta”, pjevački zbor, tamburaški sastav “Zlatne Žice” i tamburaški podmaldak “Zlatne Žice II” te školu tamburice.
Prvotni cilj folklorne grupe “Kardinal Stepinac” bio je okupiti ljubitelje hrvatske baštine a nadasve hrvatsku mladež i tako to naslijeđe prenijeti na nove generacije. Grupa je uz veliku podršku hrvatske zajednice odradila svoj prvi nastup 1982 godine. Otada se nižu nastupi I uspjesi, kako lokalni tako i izvan provincije. Također u Hrvatskoj i Gradišću 2000. godine.
Folklorna skupina “Kardinal Stepinac” već 34 godine zaredom nije propustila ni jedan nastup na Hrvatskom folklornom festivalu zapadne Kanade. “Kardinal Stepinac” i dalje će svojim nastupima neumorno promovirati hrvatsku Kulturnu baštinu na koju su svi neizmjerno ponosni.

Tekst: Mirela Garma Sumera