U sklopu Hrvatskoga tjedna, koji je organiziran povodom otvaranja Mundiala, veleposlanik RH u Brazilu dr. Drago Štambuk i Naklada katoličkog sveučilišta Rio Grande do Sul predstavili su dvojezičnu knjigu s nazivom ‘Céu no Poço’/ prijevod njegove hrvatske knjige ‘Nebo u bunaru’ 

U sklopu Hrvatskoga tjedna, koji je povodom otvaranja Svjetskog nogometnog prvenstva organiziran u São Paulu, veleposlanik Republike Hrvatske u Brazilu dr. Drago Štambuk i Naklada katoličkog sveučilišta Rio Grande do Sul predstavili su dvojezičnu knjigu s nazivom ‘Céu no Poço’.
Radi se o prijevodu njegove hrvatske knjige ‘Nebo u bunaru’, napisane u Brazilu, a preveli su je Tomislav Deur i Milan Puh. Riječ je o poetskim uvidima u brazilsku uljudbu i prirodu koja implicira metafizičku okomicu i odraz nebeskoga u zemaljskome.
Milan Puh predstavio je autora i njegovu poeziju, Štambuk je čitao pjesme na hrvatskom jeziku, a Deur u prijevodu.
Na predstavljanju knjige bili su i Pedro Herz, osnivač i vlasnik knjižare Livraria Cultura, princ Bertrand de Orleans e Bragança, bolivijski disident Branko Marinković, predsjednik Croatia Sacra Paulistana Eugenio Pavičić, počasni konzul RH u La Pazu ing. Robert Jakubek, počasni konzul RH u São Paulu Oswaldo Mueller, direktor Camara Brasileira do Livros (Komora brazilske knjige, CBL) Mansur Bassit te mnogi hrvatski iseljenici i brazilski književnici i novinari.
(DKH)