Jareb je jedan od osnivača, prvi izvršni tajnik i 1982.–1988. predsjednik Hrvatske akademije Amerike (The Croatian Academyof America) te suurednik njezina godišnjaka Journal of Croatian Studies

Ugledni hrvatski i američki povjesničar Jere Jareb preminuo je u utorak, 21. studenoga u staračkom domu u Charlottesvilleu u Sjedinjenim Američkim Državama, doznaje se iz Hrvatskog instituta za povijest (HIP).
Jareb je povijest je diplomirao 1955. na Sveučilištu Columbia u New Yorku, gdje je i doktorirao 1964. disertacijom Jadransko pitanje od lipnja 1919. do veljače 1924. (The Adriatic Questionfrom June 1919 to February 1924).
Godine 1963.–1966. predavao je na Sveučilištu Rutgers u New Brunswicku, u državi New Jersey. Od 1966. bio je profesor povijesti na Saint Francis Collegeu u Lorettu, u Pennsylvaniji, gdje je 1970.–1992. bio predstojnik Odsjeka za povijest i političke znanosti.
Umirovljen 1992. kao profesor emeritus. Jedan je od osnivača, prvi izvršni tajnik i 1982.–1988. predsjednik Hrvatske akademije Amerike (The Croatian Academyof America) te suurednik njezina godišnjaka Journal of Croatian Studies.
Iz iseljeništva se kritički osvrnuo na hrvatsku povijest prve polovice XX. stoljeća u djelu “Pola stoljeća hrvatske politike” (1960.).
Istraživao je povijest ustaškoga pokreta i NDH, a autor je i knjiga “Zlato i novac Nezavisne Države Hrvatske izneseni u inozemstvo 1944. i 1945.” (1997.) te “Državno gospodarstveno povjerenstvo Nezavisne Države Hrvatske od kolovoza 1941. do travnja 1945. (2001.).
Jareb je od devedesetih godina i vanjski suradnik Hrvatskoga instituta za povijest.
Jere Jareb je rođen u Prvić Šepurinama 1922. Za II. svjetskog rata u Zagrebu je studirao pravo. Godine 1945. izbjegao u Austriju, a od 1952. do smrti živio je u SAD-u.
(Hina)