Prebil je došao u Italiju 1968. gdje je u Teatro dell’Opera postavio Giselle. Surađivao je u mnogim talijanskim i inozemnim kazalištima, a najveći dio svog umjetničkog djelovanja proveo je Accademia Nazionale di Danza di Roma, gdje je radio do svoje smrti

Hrvatskom baletnom umjetniku Žarku Prebilu (82), koji je preminuo 12. lipnja u rimskoj bolnici Gemelli, odana je počast u talijanskoj Nacionalnoj baletnoj akademiji u Rimu u kojoj je radio do svoje smrti. Velika žalost u svijetu baleta zbog smrti Žarka Prebila, baletana, koreografa i hrvatskog majstora baleta (maître de ballet), obznanila je talijanska Nacionalna baletna akademija.
Rođen u Splitu 1934., Žarko Prebil pohađao je baletnu školu HNK u Zagrebu i bio je članom baletnog zbora toga kazališta od 1951. do 1955. kada je prešao u državno kazalište u Beogradu gdje je bio do 1965. Nastavio je studije u Moskvi gdje se diplomirao u državnoj ustanovi kazališne umjetnosti.
Prebil je došao u Italiju 1968. gdje je u glavnom rimskom kazalištu, Teatro dell’Opera, postavio Giselle. Od tada je surađivao u mnogim talijanskim i inozemnim kazalištima. Najveći dio svog umjetničkog djelovanja proveo je u talijanskoj Nacionalnoj baletnoj akademiji u Rimu (Accademia Nazionale di Danza di Roma), gdje je, kako je objavljeno, bio „jedan od najvećih majstora“. Njegova smrt ostavlja veliku prazninu u svijetu baleta. (www.vecernji.hr)