U Muzeju crkvene umjetnosti Hrvata u Mađarskoj, u Mjesecu kršćanske kulture, predstavio se najnoviji broj vjerskog časopisa Zornica nova

U Muzeju crkvene umjetnosti Hrvata u Mađarskoj, u Mjesecu kršćanske kulture, 25. listopada, predstavio se najnoviji broj vjerskog časopisa Zornica nova.
Na predstavljanju je sudjelovala voditeljica Zbirke crkvene umjetnosti Hrvata u Mađarskoj dr. Bernadeta Zadrović i urednica časopisa Zornica nova Milica Klaić Tarađija.
(mcc.croatica.hu)