Novi seoski muzej smješten je u obnovljenoj zgradi na dvorištu stare škole, a u njemu se može vidjeti kako su u selu ljudi živjeli od 1920-ih do 1940-ih godina prošloga stoljeća

U Petrovom Selu su 1. listopada svečano otvorili seoski muzej, u kojem se može vidjeti kako su u njemu živjeli ljudi od 1920-ih do 1940-ih godina prošloga stoljeća. Otvaranje je bilo pod geslom „Čer danas zutra“/Jučer danas sutra.
Ideja za takav muzej već je dugo postojala, kazala je predsjednica Hrvatske samouprave Petrovoga Sela Ana Škrapić-Timar. Nakana je, kaže, da sačuvaju seoske starine za buduće generacije na jednom mjestu.
Novi seoski muzej smješten je u obnovljenoj zgradi na dvorištu stare škole. Društvo Sv. Petra i Pavla, koje su utemeljili američki iseljenici iz Petrovoga Sela, financiralo je muzej darom od 40.000 USD.
Na svečanost u Petrovo Selo došlo je oko 800 ljudi, a u kulturnom programu su, među inim, nastupila djeca iz vrtića i osnovne škole, kao i stari Pinka Band.
(Hrvatska redakcija ORF-a)