Gost prve tribine je književnik i povratnik iz Australije Drago Šaravanja. Na tribini će se govoriti o životu u Australiji, o hrvatskoj zajednici u toj zemlji, o autorovu povratku u Hrvatsku nakon više desetljeća života u inozemstvu, o njegovu književnom radu, ali ponajprije o tematici vezanoj uz hrvatske iseljenike kojom se bavi u svojim djelima

Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagrebu održat će u utorak, 18. veljače, u 12 sati u sklopu Zbirke inozemne Croatice prvu iz ciklusa tribina vezanih uz hrvatske iseljenike. Voditeljica je tribine Željka Lovrenčić, koja je ujedno i voditeljica Zbirke inozemne Croatice.
Gost je književnik i povratnik iz Australije Drago Šaravanja. Na tribini će se govoriti o životu u Australiji, o hrvatskoj zajednici u toj zemlji, o autorovu povratku u Hrvatsku nakon više desetljeća života u inozemstvu, o njegovu književnom radu, ali ponajprije o tematici vezanoj uz hrvatske iseljenike kojom se bavi u svojim djelima Hrvati sa Snježnih planina, Idemo kući, Na drugoj strani vremena, Gelipter i dr.).
Drago Šaravanja rođen je 17. siječnja 1940. u Lipnu, nedaleko od Ljubuškoga. Studij hrvatskoga jezika i književnosti završio je na Filozofskome fakultetu Macquarie Sveučilišta u Sydneyu. Za iznimno dobar uspjeh dodijeljeni su mu zlatni ključevi. Drago Šaravanja u Hrvatsku se vratio nakon skoro 42 godine.
Surađivao je u mnogim hrvatskim publikacijama u dijaspori u kojima je objavio i nešto poezije, npr. u publikaciji Svaka rijeka svome moru teče, objavljenoj u Sydneyu u izdanju Croatian-Australian Literature and Art Association, 1993. ili u Hrvatskoj slobodi (Sydney : Croatian-Australian Literature & Art Association, 1994.).
Zastupljen je u antologijama Hrvatska iseljenička lirika (1974.), Hercegovina (2002.) i dr., u dvojezičnome zborniku hrvatskih književnika u Australiji Zrcala u sjeni (1994.) te u zborniku australskih multikulturalnih pisaca Writers’ Mosaic (1992. i 1996.). Zapažene tekstove pisao je i u Hrvatskome iseljeničkom zborniku (Međunarodna revija filmova o hrvatskoj dijaspori) te u Književnoj Rijeci. S Evelinom Miščin i Lindom Zanella 2008. preveo je djelo The first Croatian king Tomislav: Croatian historical letters. Povijesne monografije Hrvati sa Snježnih planina i The Snowy and Croatians objavio je u Sydneyu 1999., a roman Idemo kući u Zagrebu 2003. godine. Za to djelo, koje je proglašeno najboljim djelom na temu života Hrvata izvan domovine u razdoblju od 1. rujna 2002. do 1. rujna 2006., dobio je nagradu Društva hrvatskih književnika i ZIRALA iz Mostara. Društvo hrvatskih književnika i Pasionska baština dodijelili su mu prvu nagradu za roman Na drugoj strani vremena (2007.). Godine 2011. objavio je roman Gelipter te djelo Novo odijelo (Zagreb i Čitluk).
(NSK)