HN održava se u kontinuitetu od 2009. godine. Kao dokaz o polaženju Hrvatske nastave, na završetku školske godine, učenici dobivaju učeničke knjižice Republike Hrvatske

Završila je, 28. svibnja, još jedna uspješna školska godina nastave hrvatskog jezika koja se u Kumanovu, za članove Zajednice Hrvata i za zainteresirane građane Kumanova, održava od 2009. godine u kontinuitetu. Kao dokaz o polaženju Hrvatske nastave, na završetku školske godine, učenici dobivaju učeničke knjižice Republike Hrvatske.

Polaznicima nastave čestitamo na završenoj školskoj godini i očekujemo ih ponovo u rujnu kada se vrši upis za školsku godinu 2016./2017. (www.zhrmku.org.mk)