Prosuđujući bez znanja haiku autorstva i pripadnosti natjecatelja, Drago Štambuk, uz spomenutu Veliku nagradu, dodijelio je još 10 nagrada za haiku u užem izboru, te 12 nagrada za haiku u širem izboru. Tako se u užem izboru našao trostih Nataše Ilić, dok su u širem izboru trostisi Dubravka Korbusa, Nine Kovačić, Vladimira Šuka, Jasminke Predojević, Željka Funde i Ljubomira Radovančevića

Nagrada koju je osnovao 2010. tadašnji hrvatski veleposlanik u Japanu dr. Drago Štambuk, zajedno s International Academic Forum (IAFOR), a neposredno nakon smrti hrvatskoga japanologa, matematičara i haiku pjesnika Vladimira Devidéa, po šesti je put proglašena na Azijskoj konferenciji za književnost, bibliotekarstvo i arhivistiku, održanoj ove godine u Kobeu.
Prema odluci stalnog prosuditelja natjecanja dr. Drage Štambuka Veliku nagradu zaslužio je Suraja Roychowdhury iz SAD-a za sljedeći haiku:

– sunny afternoon
– a shadow
– on the mammogram

Nagrade je 8. travnja na spomenutoj konferenciji proglasio japanolog i pjesnik A. Robert Lee, izgovorivši svaki izabrani haiku dvaput.
Ove godine natjecalo se do sada najviše haiku pjesnika, njih 680 iz 60 zemalja, što ukazuje na rastuću globalnu privlačnost ove poetske forme i rečene nagrade, jedine međunarodne književne nagrade s imenom hrvatskoga autora. Nagradu je veleposlanik Štambuk utemeljio imajući na umu samo književnu izvrsnost haiku forme, bez obzira na to da li je klasična ili moderna. Time smiruje podjelu koja godinama vlada između, često sukobljavajućih, zastupnika tradicionalne i moderne haiku forme.
Hrvatska je i na ovom natjecanju potvrdila status haiku velesile, jer su se u užem i širem izboru našli brojni hrvatski autori. Prosuđujući bez znanja haiku autorstva i pripadnosti natjecatelja, Drago Štambuk, uz spomenutu Veliku nagradu, dodijelio je još 10 nagrada za haiku u užem izboru, te 12 nagrada za haiku u širem izboru.
Tako se u užem izboru našao trostih Nataše Ilić, dok su u širem izboru trostisi Dubravka Korbusa, Nine Kovačić, Vladimira Šuka, Jasminke Predojević, Željka Funde i Ljubomira Radovančevića.
(DKH)

The IAFOR Vladimir Devidé Haiku Award 2016