Knjigu su predstavili Mijo Karagić, Timea Horvat i Čaba Horvat, a može se kupiti kod Croatice u Budimpešti i u Hrvatskom Židanu. Knjiga opseže 150 slika, krajobraza u okolici Plajgora, Prisike i Hrvatskoga Židana a zbirku je sastavila Timea Horvat iz Petrovoga Sela

U Hrvatskom Židanu 3. siječnja je predstavljena knjiga slika Lajoša Brigovića koji je umro prije dvije godine u starosti od 76 godina. Brigović je kao učitelj u Židanu podučavao hrvatski jezik i likovni odgoj. Svojim akvarelima i crtežima ilustrirao je mnoge hrvatske knjige i novine, a bio je poznat i kao novinar i kolekcionar starina. Redovito je oblikovao hrvatsku stranicu u regionalnim mađarskim novinama. Knjigu su predstavili Mijo Karagić, Timea Horvat i Čaba Horvat, a može se kupiti kod Croatice u Budimpešti i u Hrvatskom Židanu.

U knjizi „Tajne“ predstavljene su Brigovićeve slike, ulja na platnu koja dosad još nisu bila izložena. Zbirku je sastavila Timea Horvat iz Petrovoga Sela. Naslov knjige pokazuje i to, da je Lajoš Brigović bio jako skromni čovjek koji nije kanio pokazivati svoje slike na izložbama. Knjiga opseže 150 slika, krajobraza u okolici Plajgora, Prisike i Hrvatskoga Židana.

Lajoš Brigović je bio aktivan i na kulturnom polju. Organizirao je amaterske kazališne predstave i utemeljio tamburaški sastav u Hrvatskom Židanu, kao i folklornu grupu i zbor u Prisiki. U galeriji dvorca Trakošćan u Hrvatskoj lani u siječnju bile su izložene slike i crteži Lajoša Brigovića. (Hrvatska redakcija ORF-a)