Društvo za obrazovanje Gradišćanskih Hrvatov (DOGH) u dvojezičnim selima sjevernoga i južnoga Gradišća opet nudi tečajeve gradišćanskohrvatskoga jezika. Predviđena su četiri tečaja za početnike i jedan konverzacijski tečaj za napredne govornike hrvatskoga jezika

Društvo za obrazovanje Gradišćanskih Hrvatov (DOGH) u dvojezičnim selima sjevernoga i južnoga Gradišća opet nudi tečajeve gradišćanskohrvatskoga jezika. Predviđena su četiri tečaja za početnike i jedan konverzacijski tečaj za napredne govornike hrvatskoga jezika. U Uzlopu će tečaj za početnike pod vodstvom Lukasa Kornfeinda početi već 12. siječnja.

U Čajti će se održati tečaj hrvatskoga jezika u vrijeme semestarskih praznika u veljači, a u Bijelom Selu u korizmi, odnosno početkom ožujka. Oba tečaje će voditi vlč. Branko Kornfeind.

I u Vorištanu će zainteresirani početkom ljetnoga semestra moći učiti hrvatski jezik, i to opet pod vodstvom Štefana Matkovića. Bude li interesa, DOGH će i u Trajštofu organizirati hrvatski tečaj.

U Uzlopu već godinama imaju konverzacijski tečaj za napredne, avodi ga Franjo Milković. Zainteresirani se moru prijaviti u Hrvatskom kulturnom društvu ili kod voditelja tečaja.
(Hrvatska redakcija ORF-a)