Dvojezičnu nastavu u osnovnim školama pohađa 1380 učenika, a u tri nove srednje škole u Velikom Borištofu, Velikom Petarštofu i Svetom Mihalju njih 150

S početkom nove školske godine 1380 učenika u 108 razreda pohađa dvojezičnu nastavu u osnovnim školama. Smanjio se, u odnosu na prošlu godinu, broj školaraca ali se istovremeno povećao broj razreda.

U dvojezičnim osnovnim školama 373 učenika pošla su u prvi razred. Ovdje su uračunati i dvojezični razredi izvan autohtonoga područja hrvatske narodne grupe. Tako osnovne škole Željeznog, Hirmana, Borte, Velikog Petarštofa i Svetoga Mihalja imaju i dvojezične razrede.

U tri nove srednje škole Gradišća dvojezični su razredi u Velikom Borištofu s ukupno 39 učenika, i to s devet početnika. U Velikom Petarštofu imaju 15 početnika i ukupno 39 učenika, a u Svetom Mihalju 72 učenika pohađaju dvojezične razrede, od toga dva prva razreda s ukupno 21 učenikom.
(Hrvatska redakcija ORF-a)