U ovim preliminarnim rezultatima, za koje Agencija za statistiku BiH kaže da se još mogu mijenjati, nema naveden broj Bošnjaka, Hrvata i Srba, podatak koji se najviše iščekuje

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine objavila je prve preliminarne rezultate popisa stanovništva prema kojima u BiH živi 3.791.622 osoba, od čega je u Federaciji BiH popisano 2.371.603 osoba, u Republici Srpskoj 1.326.991 osoba, a u Brčko distriktu 93.028 osoba.
U BiH je popisano 1.163.387 kućanstava, a prosječno kućanstvo ima 3,26 članova. Popisano je 1.617.308 stanova. U ovim preliminarnim rezultatima, za koje Agencija za statistiku BiH kaže da se još mogu mijenjati, nema naveden broj Bošnjaka, Hrvata i Srba, podatak koji se najviše iščekuje.
Prema popisu u ožujku 1991. godine, u BiH je živjelo 4.377.033 stanovnika od čega 1.902.956 ili 43,47 posto Muslimana, 1.366.104 ili 31,21 posto Srba, 760.852 ili 17,38 posto Hrvata i 242.682 ili 5,54 posto Jugoslavena.
(Večernji list)