U Hrvatskom centru u Beču utemeljili su Austrijsko društvo za kroatistiku, na čelu s predsjednikom Georgom Holzerom. Za počasnoga predsjednika društvo je odabralo akademika Radoslava Katičića

U Hrvatskom centru u Beču utemeljili su Austrijsko društvo za kroatistiku, na čelu s predsjednikom Georgom Holzerom. Za počasnoga predsjednika društvo je odabralo akademika Radoslava Katičića. Cilj društva je unaprjeđivati razumijevanje za hrvatski jezik, zalagati se za položaj hrvatskoga jezika među susjedskim jezicima i unaprjeđivanje znanosti o hrvatskom jeziku i kulturi u znanstvenom i širem smislu.

U Austriji se podučava kao bosansko-srpski-hrvatski jezik (BKS) i zbog toga bi se trebao jačati položaj hrvatskoga standardnoga jezika, uz koji bi trebao stajati gradišćanskohrvatski jezik, rekao je Holzer.
Društvo za kroatistiku namjerava jačati i poziciju hrvatskoga jezika na sveučilištu. Ondje se sada predaje hrvatski jezik u kombinaciji sa srpskim i bosanskim. U ovom semestru imaju na bečkoj slavistici dvije ponude na gradišćanskohrvatskom jeziku.
(Hrvatska redakcija ORF-a)