Zbirke „Nebo u bunaru“ iz 2011., „Coelacanth“ iz 2012. i „Što rade zmajevi“iz 2013. u Društvu hrvatskih književnika u Zagrebu predstavio je pjesnik i diplomat Drago Štambuk. O njegovu bogatom opusu od dvadesetak zbirki poezije govorili su akademici Ante Stamać i Zvonimir Mrkonjić, a tribinu je vodila Lada Žigo

Čak tri zbirke pjesama, i to „Nebo u bunaru“ iz 2011., „Coelacanth“ iz 2012. i „Što rade zmajevi“, iz ove godine u Društvu hrvatskih književnika u Zagrebu predstavio je pjesnik i diplomat Drago Štambuk. O njegovu bogatom opusu od dvadesetak zbirki poezije govorili su akademici Ante Stamać i Zvonimir Mrkonjić, a tribinu je vodila Lada Žigo. Stamać je istaknuo da je Štambuk u svakoj prilici kadar stvoriti pjesmu, što mogu samo najveći.
– Pjesništvo Drage Štambuka me zbunjuje, kao i svako drugo pjesništvo višega ranga. Pravo pjesništvo nije jeftina kantilena svakodnevice, ono je puno nosivije – ističe Stamać, po kojem Štambukovu poeziju odlikuje blagost, prozračnost, eteričnost i ezoteričnost, a riječi lebde poput pahulja. (Večernji list)