Savez hrvatskih društava u Sloveniji, potaknut velikim zanimanjem i dobrim odazivom, organizirao je treći put seminar međimurskih folklornih koreografija

Savez hrvatskih društava u Sloveniji, potaknut velikim zanimanjem i dobrim odazivom, organizirao je treći put seminar međimurskih folklornih koreografija.
Seminar je kao nadgradnja prijašnjih imao za cilj da sva četiri međimurska društva u Sloveniji: HKD Međimurje Ljubljana, KD Međimurje Velenje, FD Međimurje Ljubljana i HKD Pomurje Lendava nauči jednu zajedničku, izvornu međimursku folklornu koreografiju.
Cjelodnevni seminar odvijao se u Tuš-centru Lendava, a koreografiju je pripremio i vodio pokazne i praktične vježbe Nikola Kotur, voditelj FA HKH Pomurje.

 

Vježbe i završna koreografija zabilježene su kamerom i snimke su dobile sve folklorne skupine.
Naučenu koreografiju će ubuduće zajednički predstavljati u FA Međimurje Slovenija širom europskih folklornih festivala.
U ime Saveza organizator seminara međimurskog folklora bilo je HKD Pomurje Lendava.

Tekst i fotografije: Đanino Kutnjak